Asiantuntijapalvelut

Lasimaalausten vauriokartoitus

Suoritan lasimaalausten vauriokartoituksia. Kartoituksen perusteella laadin korjattavien kohteiden työtapaselvitykset sekä kustannusarviot.

Lasimaalausten restaurointi

Korjaan lasimaalaukset ammattitaidolla perinteisiä menetelmiä käyttäen. Kohteina ovat kirkkojen lasimaalaukset sekä pienemmät korjauskohteet.

Rakennusvalvonta

Kirkkojen restaurointiurakoiden yhteydessä voin toimia ulkopuolisena lasimaalausrestauroinnin asiantuntijavalvojana.

 

Asiantuntijapalvelut